Mänskliga rättigheter

Grunden i de mänskliga rättigheterna är att alla är födda fria och har ett lika värde. Mänskliga rättigheter är en samhällsfråga som ständigt diskuteras i samhället. Det beror i mångt och mycket på att vissa länder ibland bryter mot de mänskliga rättigheterna. I länder som Syrien, Irak och Sudan är övergreppen på människor många. I … Read moreMänskliga rättigheter

Samhällsekonomi

Samhället och världens resurser är begränsade och hur resurserna ska fördelas är en ständigt pågående diskussion, en samhällsfråga som alltid är mer eller mindre aktuell. All ekonomi i samhället handlar i stort om att hushålla med resurserna vilket även innefattar samhällsekonomi som omfattar de gemensamma resurserna som finns. När det kommer till hushåll är det … Read moreSamhällsekonomi

Den svenska RUT-debatten

En av det senaste decenniets mest brinnande frågor i den svenska debatten har handlat om möjligheten till att göra skatteavdrag för hemstäd och andra hushållsnära tjänster. Det så kallade RUT-avdraget. I korthet fungerar det så att den som köper hemstäd eller någon annan liknande tjänst bara betalar halva kostnaden. Resten står staten för. I den … Read moreDen svenska RUT-debatten