Ett meningsfullt liv som pensionär

De människor som har jobbat färdigt och helt enkelt gått i pension brukar ofta beskrivas som en av samhällets mest utsatta grupper. Det är åtminstone sant att det är en av de grupper i samhället som har minst pengar och som är sjukast. Samtidigt är det denna grupp av människor som har byggt upp detta land och med sitt arbete gjort att vi har de förutsättningar att leva våra liv som vi har i dag. Att vi tar hand om våra pensionärer på ett bra sätt och ser till att de kan leva ett meningsfullt och givande liv även efter arbetslivet är så klart oerhört viktigt. Alltför många fastnar i ensamhet och social isolation och detta är något som måste motverkas. Här kommer därför tips på vad man själv som pensionär kan göra för att må bättre, samt vad vi som samhälle borde ta tag i för att ge pensionärer en mer meningsfull vardag.

Trädgård kan ge mening

Något som många längtat efter att få mer tid till är att hålla på i sin trädgård. Att som pensionär till exempel snygga upp sin trädgård med tjusig dekorsten eller prunkande rabatter kan göra att livet får lite mer färg på ålderns höst. Att med dekorsten eller andra typer av detaljer skapar en struktur och en tanke bakom sin trädgård är något som kan sysselsätta en länge och känslan av att få skapa något är i allra högsta grad meningsfull och givande. Om barn eller barnbarn engagerar sig i detta ofta ganska stora intresse hos sina äldre släktingar kan vara ett bra sätt att knyta kontakter och bidra till att bryta den sociala isolation som kan uppstå i människors äldre dagar.

Förändringar

När det kommer till vad vi som samhälle kan och bör göra så finns det såklart ett antal olika saker. Tittar man på en individuell nivå behöver vi som medborgare i detta land se till att ta hand om våra äldre släktingar. Ensamheten är en av de saker som kan vara som värst när man blir gammal. Att ta ansvar för och finnas där för de äldre är inte bara fint, utan det är något vi på ett sätt har en skyldighet att göra. Att även se till att våra äldre får tid att umgås med sina barnbarn är något som kan göra att de sista åren i livet faktiskt kan bli de bästa.

När det kommer till vad vi som samhälle behöver göra och vilka förändringar som behöver ske, så måste vi inse att vi bör anpassa oss till att befolkningen blir allt äldre. Detta innebär att tiden vi har kvar efter att vi arbetat blir längre och vi måste helt enkelt lägga fokus på denna tid och inse att detta är en växande grupp av människor som kräver satsningar och resurser.