Kunders nöjdhet med olika företag

För att ett samhälle ska fungera krävs det en del olika företag. Det finns såväl statligt ägda företag som privata företag, och alla har olika roller. Företag är en viktig del av samhällsekonomin, och är helt nödvändiga. Något som dock är gemensamt oavsett vem som äger ett företag är att kunderna måste känna sig nöjda för att företaget ska vara lyckat.

Mäta kundnöjdhet

Kundnöjdhet kan mätas på flera olika sätt. En metod är att använda sig av NPS som är ett mått för att kunna göra kundlojalitet mätbart. Questback kan hjälpa företaget att komma igång med att göra en sådan mätning, och att analysera resultaten. Metoden är forskningsbaserad och kan hjälpa företaget att få mer lojala kunder.

Varför är företag en samhällsfråga?

Utan företag skulle ett samhälle inte vara fungerande. Det krävs affärer, tandläkare, städtjänster, fastighetsservice och så vidare. Alla företag kan omöjligt vara statligt ägda och därför blir frågan om företagande en viktig samhällsfråga.

Ett samhälle måste hjälpa personer som vill starta och driva företag eftersom det är helt nödvändigt att de finns. Det finns många olika politiska åsikter i samhället hur man ska stötta företag. Det är såklart svårt att säga vilket sätt som är bäst eller det rätta. Men alla är i alla fall överens om att företag behövs!