Samhällsekonomi

Samhället och världens resurser är begränsade och hur resurserna ska fördelas är en ständigt pågående diskussion, en samhällsfråga som alltid är mer eller mindre aktuell. All ekonomi i samhället handlar i stort om att hushålla med resurserna vilket även innefattar samhällsekonomi som omfattar de gemensamma resurserna som finns. När det kommer till hushåll är det för många svårt att hushålla med resurserna vilket har lett till lån och krediter. Om du har många smålån och krediter kan du vara hjälpt av att lösa dina lån för att baka ihop allt till ett stort lån. Att lösa lån kan vara till stor hjälp för att få ekonomin på rätt köl igen. Fördelen med att lösa lån är att du kan sänka dina månadskostnader genom bättre villkor.

Ekonomiska spelet i samhället

Samhällsekonomi omfattar de stora samhällsfrågorna som handlar om vart pengar kommer ifrån men även hur ett värde uppstår. Hur samhället påverkas och går tillväga vid inflation är en sak som samhällsekonomin berör. Samhällsekonomi handlar även om det ekonomiska spelet som pågår mellan olika aktörer såsom hushåll, banker, företag och offentliga sektorer.

Låg- och högkonjunktur

Ekonomins utvecklig sker inte i en rak linje men över tid sett så växer ekonomin och rikare länder blir rikare vilket även benämns som tillväxt. Den stora samhällsfrågan som ofta är på tapeten är inflationen och vilken typ av konjunktur som råder. I en lågkonjunktur stiger priserna kraftigt och lönerna hinner inte med vilket urholkar köpkraften. I en högkonjunktur är efterfrågan på varor och tjänster hög. Det är även många människor i arbete när det råder högkonjunktur. Priset på varor och tjänster uppstår inte ur tomma intet utan beror på en rad olika faktorer. Det går enkelt säga att om det är många som vill ha en vara eller tjänst så är efterfrågan hög och vice versa.