Mänskliga rättigheter

Grunden i de mänskliga rättigheterna är att alla är födda fria och har ett lika värde. Mänskliga rättigheter är en samhällsfråga som ständigt diskuteras i samhället. Det beror i mångt och mycket på att vissa länder ibland bryter mot de mänskliga rättigheterna. I länder som Syrien, Irak och Sudan är övergreppen på människor många. I Sverige ser det annorlunda ut. Här är du fri att exempelvis göra vad du vill med din kropp och ha den sexuella läggning du vill utan att bli straffad för det. Du är fri att exempelvis göra en bröstoperation eller något liknande skönhetsingrepp. På Akademikliniken kan du kolla in olika behandlingar inom estetisk plastikkirurgi och hudvård. Du är helt fri att själv välja om du vill göra en behandling på Akademikliniken. Akademikliniken är Nordens ledande klinik och du är i trygga händer hos dem om du vill genomföra en behandling.

Vissa stater har svårt att upprätthålla mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter grundas på att alla människor har samma rättigheter oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, kultur och etnicitet. De mänskliga rättigheterna är universella, vilket innebär att de gäller alla. I en demokrati är det staten som ska se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs. När det kommer till Sverige har även kommuner och regionerna ett visst ansvar. De länder som har problem med att upprätthålla de mänskliga rättigheterna är ofta stater som har eller nyligen har haft väpnade konflikter.

Det sker kränkningar mot de mänskliga rättigheterna

Olika kränkningar kan ske i både det stora och det lilla. Det är lättare att se det som sker i det stora. Små kränkningar i form av övergrepp och trakasserier av exempelvis homosexuella eller någon form av lönediskriminering är svårare fall att få bukt med. Trots att det sker övertramp på de mänskliga rättigheterna ser det ljusare ut nu än för hundra år sedan. Många länder arbetar aktivt med att efterleva de mänskliga rättigheterna på ett bättre sätt. Det är Förenta Nationerna, FN som har satt upp riktlinjerna kring de mänskliga rättigheterna. FN bildades 1945 efter andra världskriget och det var det stora brottet mot människor som skedde under kriget som låg till grund för de mänskliga rättigheterna.