Nya Inlägg

Mänskliga rättigheter

Grunden i de mänskliga rättigheterna är att alla är födda fria och har ett lika värde. Mänskliga rättigheter är en samhällsfråga som ständigt diskuteras i

Läs mer »

Samhällsekonomi

Samhället och världens resurser är begränsade och hur resurserna ska fördelas är en ständigt pågående diskussion, en samhällsfråga som alltid är mer eller mindre aktuell.

Läs mer »

Galleri

För frågor eller andra funderingar kan du kontakta oss via e-post.