Sjukskrivningar ökar efter pandemin

Något man inte hör på nyheterna så ofta är den ökade sjukskrivningen i Sverige. Den började under pandemin, men fortsätter att öka. Vad beror den på egentligen och vad kan man göra åt problemet?

Varför ökar sjukskrivningarna?

Enligt Försäkringskassan är många sjukskrivningar ett resultat av stress. Det handlar ofta inte om en enda källa till stress, utan det är flera faktorer, exempelvis arbetsmiljön, som leder till att man blir utbränd. En bra medarbetarundersökning kan skapa förståelse för hur de anställda mår på arbetsplatsen, vilket är viktigt för att tackla problemet.

Hur minskar man risken för sjukskrivningar?

Arbetsförhållandena är av stor betydelse och därför är det viktigt att kontinuerligt göra medarbetarundersökningar. Då kan man också utveckla olika strategier för att förbättra arbetsmiljön för att minska stressen och på så vis även sjukskrivningarna. Att arbeta i en miljö som är trygg både fysiskt och psykiskt är en mänsklig rättighet och bör därför utgöra en prioritet för vilken arbetsgivare som helst. Genom att arbeta mer intensivt för de anställdas välbefinnande kan både anställda och arbetsgivare vinna i längden.