Inflation – en samhällsfråga att belysa

Ordet inflation är det inte alla som har koll på. Vad är inflation egentligen och varför bör man ens känna till dess innebörd? Här nedan får du svar på den typen av frågor och får även veta vad du kan göra för att skydda dig mot inflation, bland annat genom att sälja guld.

Skydda dig mot inflation genom att sälja guld

Som samhällsmedborgare är det viktigt att veta vad inflation är så att man kan fatta rätt beslut i rätt tid. Därför bör du läsa mer här nedan så att du får svar på frågor om inflation och vad det är. Det är nämligen viktigt att skydda sig mot inflation då det är något som påverkar din ekonomi i väldigt stor utsträckning.

En del föredrar att sätta in sina pengar på börsen för att skydda sig mot inflationen genom att värdeökningen på börsen väger upp för inflationen, men det är inte det säkraste och mest pålitliga sättet att spara pengar. Det bästa och säkraste sättet är att spara sina pengar i ädelmetaller som guld. När inflationen är hög kan man sälja sitt guld och få bra med pengar för det. Guld behåller nämligen alltid sitt värde och kan aldrig bli helt värdelöst.

Inflation – en inflammation i ekonomin

När det går inflation i något, exempelvis toapapper, innebär det att det har skapats för mycket toapapper så att utbudet blivit större än efterfrågan och det gör att värdet på toapappret minskar. Rent krasst är det så man kan förklara vad inflation är, men inflation drabbar dock oftast en valuta. Det beror på att centralbanken, som skapar valutan, har skapat för stora mängder av den så att den har förlorat stora delar av sitt värde. Som konsument innebär det att saker och ting blir dyrare i butiken då det krävs ett större antal pengar för att väga upp för valutans låga värde. För dem med ett sparkonto är inflation väldigt dåligt. Även om summan på kontot inte förändras, gör värdet av pengarna det då inflationen i tysthet urholkar pengarnas värde. Därför är inflation inte bra och kan liknas vid att det har uppstått en inflammation i ekonomin.