Vilka blir framtidens samhällsfrågor?

Utan att kunna se in i framtiden finns det väldigt många som anser sig vara övertygade om vilka samhällsfrågorna kommer att vara i framtiden.

Klimatet i fokus

Det är framför allt klimatet text som hamnat i fokus, allt enligt FN:s agenda, på gott och ont. Klimatfrågan hamnade återigen på tapeten, liksom tidigare gällande olja, salpetersyra, ozon och uppvärmning, vilket sedermera ändrades till ”förändring”, allt enligt FN:s agenda. Det beskrivs hur världens befolkning är tvunget att förändra på sina vanor, hur företag och länder är tvungna att ta mer ”ansvar” rent generellt.

Hur kommer då framtidens samhällsproblem att se ut? Kommer det finnas någon skillnad på dagens problem och de i framtiden? Både ja och nej. Många av de samhällsfrågor som styr världen idag var även frågor som varit högaktuella i går, decennier och århundranden. Feminismen har diskuterats i många hundra år. Då handlade det om kvinnor som ville ha grundläggande rättigheter, så som rösträtt. Nu har kvinnor generellt sett en betydligt bättre ställning i samhället i många länder, men inte i alla. Dessutom finns flera jämställda punkter i moderna samhällen. Till exempel löner, och det faktum att våldsbrott mot kvinnor, begångna av män, är vanliga.

Det gör att dåtida frågor fortsätter att vara aktuella även idag och i framtiden. Rasism och kampen för HBTQ-personer rättighet är ett annat gott exempel på frågor som kommer leva kvar ett tag till, tills de kan lösas, vilket inte är helt enkelt. Samma sak gäller även för klimatet. Det här är en samhällsfråga som är svår att lösa inom en kort tid. I takt med att världen behöver förändra sig kommer det med största sannolikhet att förbli en aktuell samhällsfråga.