Hur skapas samhällsfrågor i Sverige?

Samhällsfrågor är viktiga, men hur skapas egentligen en samhällsfråga? Finns det något speciellt sätt, eller flera?

Vissa sätter agendan

Det går att tro att varje lands folk styr vad som ska vara med på agendan för de viktigaste samhällsfrågorna. Det är, förstås, delvis sant, men samtidigt inte alls. Makteliten styr agendan och media ägs av makten, som på så sätt kan styra folk att göra ”nästa vad som helst”. Människor måste vara uppmärksamma på vad som sker och lita på sin magkänsla samt läsa alternativa källor, annars är vi snart ca 100 år tillbaks i tiden. I Sverige och andar länder finns det många debattörer, nyhetssidor text samt alternativ media, men också lobbyister som medvetet försöker styra debatten åt ett visst håll. Det görs oftast av olika anledningar. Organisationer och partier gör det med största sannolikhet för att driva de politiska frågor som de anser vara viktigast, till exempel klimatfrågan, som vuxit fram från FN:s agenda och vänsterextremism.

En del politiker kan såklart säga som de gör på grund av ekonomiska orsaker, för att tjäna pengar, vilket inte att förakta men väl ta med i beaktande. Men på det stora hela så handlar det om en agenda satt av en elit som vill styra människor att tänka som de tänkt.