Mänskliga rättigheter

Grunden i de mänskliga rättigheterna är att alla är födda fria och har ett lika värde. Mänskliga rättigheter är en samhällsfråga som ständigt diskuteras i samhället. Det beror i mångt och mycket på att vissa länder ibland bryter mot de mänskliga rättigheterna. I länder som Syrien, Irak och Sudan är övergreppen på människor många. I … Read moreMänskliga rättigheter

Samhällsekonomi

Samhället och världens resurser är begränsade och hur resurserna ska fördelas är en ständigt pågående diskussion, en samhällsfråga som alltid är mer eller mindre aktuell. All ekonomi i samhället handlar i stort om att hushålla med resurserna vilket även innefattar samhällsekonomi som omfattar de gemensamma resurserna som finns. När det kommer till hushåll är det … Read moreSamhällsekonomi